Polityka Prywatności - Restauracja Łania

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma


Właścicielem Restauracji Łania jest Spółka NOWA ŁANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parku Śląskim, Aleja Łani1, 41-500 Chorzów zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000138615

§1 INFORMACJE
Administratorem danych osobowych jest Nowa Łania Sp. z o.o., z siedzibą: Park Śląski, 41-500 Chorzów,  Aleja Łani 1. Jako administrator danych,  przetwarzamy Państwa dane w celach związanych  z prawidłowym wykonaniem zamówionych usług i zawartych umów a także w następstwie kontaktu z nami za pośrednictwem wysłanej na nasz adres  korespondencji.
Państwa dane przechowywane są  na zabezpieczonych serwerach, przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne  a ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług, w celach marketingowych oraz mailingu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

Pragniemy również poinformować, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Chęć skorzystania z tych praw proszę kierować na adres: iod@lania.pl lub Nowa Łania Sp. z o.o.,
Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane Spółce Nowa Łania  dane osobowe nie są sprzedawane natomiast są udostępniane podmiotom trzecim tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na jej rzecz a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody lub obowiązku  przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością kontaktu, brakiem możliwości wykonania usługi oraz przesłania ofert handlowych i  marketingowych.

§2 PLIKI COOKIES I ICH RODZAJE
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3 BEZPIECZEŃSTWO
Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES
Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§5  SERWISY ZEWNĘTRZNE
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
• Google Analytics

§6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW
PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU
NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§7  WYMAGANIA SERWISU
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§8 ZMIANY W POLITYCE COOKIES
Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

Restauracja Łania
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego